Lezingen en training

Wij en autisme zet zich in door kennis over autisme te delen. Geen kennis uit boeken of vanuit opleiding, maar ervaringsdeskundigheid. wil je meer weten over autisme binnen het gezin, en juist praktische tips en tools aangereikt krijgen? Bekijk dan onze trainingen.

Auteurs Patrick en Marjorie Olieberg, verzorgen naast trainingen ook interactieve lezingen over autisme binnen het gezin. Op eerlijke en soms, confronterende wijze geven zij u voorbeelden uit hun dagelijks leven als ouders van een kind met autisme. Meer informatie over lezingen vind je hier.